YADİGÂR-I KONSTANTİNİYYE

Osmanlı Dönemi, Osmanlıca "Yadigâr-ı Konstantiniyye" Yazılı, Pirinç, Osmanlı Tütün Tabakası, 7 x 12 cm Ölçülerinde