YADİGÂR-I KONSTANTİNİYYE

Osmanlı Dönemi, Osmanlıca "Yadigâr-ı Konstantiniyye" Yazılı, Metal, Osmanlı Tütün Tabakası, 6.5 x 10.5 cm Ölçülerinde