HRİSTİYAN KÜLTÜRÜ

Alt Tabanı Kabartma Haç Detaylı, Cam' dan Mamul, Eski Dönem, Hristiyan Kültürü Kutsal Su Kasesi, 12 cm Çapında