BEYKOZ GECE SÜRAHİSİ

Cumhuriyet Dönemi, Beykoz İşi, Altın Vermeyli, Bardağı ile Birlikte, Cam, Gece Sürahisi, 9.5 cm ve 21 cm Yüksekliğinde (Kusursuz Kondisyonda)