TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Armağanı, Beta Kaset