"HÜSREV GEREDE" ŞAHSİ MÜHÜR

Milli Mücadelenin Önemli İsimlerinden Hüsrev Gerede' ye Ait, "RHG" İnisiyalli, Bronz, Şahsi Mühürü, 6 cm Uzunluğunda

Hüsrev Gerede (1884 - 1962) Türk Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinden olan Türk asker, siyasetçi ve diplomattır. Mustafa Kemal Paşa' nın Samsun' a çıktığı sırada yanındaki kafilede yer alan subaylardandı. Milli mücadelenin teşkilatlanma aşamasında Havza bildirisi ile Amasya genelgesinin hazırlanmasında, Erzurum ve Sivas Kongreleri' nde alınan kararların belirlenmesinde hizmet etti. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ ne Trabzon milletvekili olarak seçildi, Misak-ı Milli kararlarının alınmasında rol oynadı. İstanbul' un işgal edilip Meclis’ in fesh edilmesi üzerine Ankara’ ya döndü. TBMM’ de milletvekili olarak görev yaptı. Kurtuluş Savaşı devam ederken çıkan iç isyanların bastırılmasında rol oynadı. Cumhuriyet döneminde Budapeşte, Sofya, Tahran, Tokyo, Berlin ve Rio de Janeiro Büyükelçiliklerinde bulundu. 1934 yılında Urfa, 1942 yılında Sivas milletvekili seçildi ancak diplomatik görevleri nedeniyle her iki seçimden sonra da milletvekilliğinden istifa etti. İran, Japonya ve Almanya üzerine kitaplar ile Atatürk hakkında anılarını kaleme aldı. 1962 Yılında İstanbul’ da vefat etti ve Edirnekapı Şehitliği’ ne defnedildi.